Každý musí snít

Prosinec 2011

Madonna - Frozen

17. prosince 2011 v 11:15 | Wicky

Tuto písničku doporučuji je velmi procítěná, až vám bude smutno tak jsi ji pusťte


Koleda Silent Night (Tichá noc)

13. prosince 2011 v 13:41 | Wicky a Vanda
Nadcházejí Vánoce a nás napadlo že by jste si asi chtěli zaspívat koledy tak pro vás jednu máme je v angličtině

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round your Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace


Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born

Silent night, holy night
Darkness flees, all is light
Shepherds hear the angels sing
Alleluia! Hail the King!
Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born


Snad si ji u stromečku jako my zazpíváte :)

Padlí Andělé

12. prosince 2011 v 20:18 | Wicky
Temní, neboli padlí andělé jsou bytosti, které byli svrženy dolů z nebe za nějaký hřích. I ďábel byl anděl, ale byl svržen dolů a tak se stal vládcem pekel.

Původně Bůh stvořil všechny anděly jako laskavé, nebeské bytosti. Nicméně, tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, mohli si vybrat cestu boží, nebo jít proti ní a vybrat si mezi dobrem a zlem. Někteří andělé, vedeni Luciferem, nesprávně využívali darů svobody a bouřili se proti Stvořiteli. Tyto bytosti, kvůli své domýšlivosti, se odvrátili od božské lásky. Bůh je ale nezničil, ponechal jim pouze omezené možnosti a vyhnal je pryč. Po nějakém čase si založili své vlastní království - Peklo. Lucifer byl později přejmenován na Satana, což znamená protivník.
Stále zlomyslní, padlí andělé se pokouší člověka svést na cestu hříchů a zatracení. Kupodivu, samotní padlí andělé pociťují strach z království, které stvořili. Vskutku, když Spasitel léčil člověka, posedlého démony a snažil se je vrátit zpět do propasti pekelné, oni Ho prosili raději dovolit jim vstoupit do sviní.
Padlí andělé jsou vlastně démoni, posluhovači Satana, kteří jsou stále na svobodě. Samotný Satan je zván princem, vládcem všech démonů. Démoni jsou také nazýváni přisluhovači, nebo poslové Satana a mají dobrou organizaci. Bible činí také rozdíly mezi démony posedlými a démony ovlivněnými.
Dle Písma Svatého, měli bychom si uvědomit, že náš život je neustálý boj o záchranu našich duší. Ať chce či nechce, každá lidská bytost, od ranného dětství, je vtažena do boje a musí volit mezi dobrem a zlem, mezi vůlí Boha a démonů. Boj mezi dobrem a zlem začal ještě před stvořením světa a bude trvat až do soudného dne. Ve skutečnosti, boj v nebi je ukončen s konečnou porážkou zla. Nyní bitva byla přesunuta na Zem, přesněji do našich myslí a srdcí. Jak můžeme pocítit, dobří andělé, obzvláště andělé strážní, nám neustále pomáhají v boji proti zlu.

V knize Pád je o padlích andělech dost zmínka. I dnes padlí andělé existují !!! Je to tak, nikdo neví jestli právě on je anděl .

Grigori - žid. - skupina padlých andělů, kteří měli poměr s lids. ženami (Genesis 6:4); dle Enochovy knihy jich bylo 200; dle všeho byli odesláni na Zemi pozorovat lidi, brzy však začali toužit po ženách; potomci byli divocí obři, kteří drancovali Zemi; učí lidi předčasně vědám (umění, technologie, magie..)