Každý musí snít

Listopad 2011

Návštěvnost

15. listopadu 2011 v 14:18 | Wicky
I za ostatní děkujemu že navštěvujete náš blog.
Doufám že se vám líbí :)

Korán

15. listopadu 2011 v 14:15 | Wicky
Korán (arabsky قرآن qur'ān; nejčastěji odvozováno od قرأ qara'a číst, recitovat, pak by قرآن znamenalo asi "určeno ke čtení", "určeno k recitaci"; někdy také od قرن qarana spojovat, pak by to znamenalo "spojené" nebo "spojení", totiž spojení všech Božích zjevení, dříve přepisováno také Alkoran) je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení Mohamedovi. Muslimové věří, že súry koránu mu diktoval sám archanděl Gabriel.

Korán je základem islámského vyznání. Jakožto "svatá kniha islámu" bývá srovnáván s křesťanskou biblí. Ačkoliv se toto srovnání nabízí, od bible se korán jasně odlišuje formou i obsahem. Dalo by se říci, že pro muslimy je korán významnější než bible pro křesťany[zdroj?]. Jeho symbolika pro muslimy občas bývá srovnávána se symbolikou Ježíše Krista pro křesťany.

Vznik koránu

Muslimové věří, že korán obsahuje doslovně zaznamenané zjevení, jehož se Muhammadovi dostalo prostřednictvím archanděla Gabriela (arabsky Džibril). Sám Muhammad tvrdil, že korán, stejně jako bible a tóra je obrazem dokonalého nestvořeného slova Božího, tzv. "Nebeské knihy" (umm-al-kitáb) existující věčně. Jeho kritikové později poukazovali na rozpory mezi koránem a staršími texty, což vedlo k vysvětlení v koránu o pokřivení původně významově shodných knih křesťanů a židů. Mohamed je označen za tzv. "Pečeť proroků", která uzavírá sled řady předchozích proroků, Abraháma, Mojžíše, Ježíše a mnoha dalších.

Sesílání veršů trvalo dohromady 23 let. Do podoby, v jaké korán známe dnes, byl sestaven až po Mohamedově smrti. Korán byl první uchováván v paměti Mohameda a muslimů. Lze však předpokládat, že ještě před odchodem z Mekky začala být jeho slova zapisována. Z medínského období tradice uvádí, že Mohamed využíval některé ze svých přívrženců jako písařů, navíc řada lidí uměla části, nebo dokonce celé zjevení nazpaměť. Po jeho smrti se objevila potřeba stanovit jednoznačnou verzi, aby bylo zjevení uchráněno deformacím a odlišným interpretacím. Zde je potřeba zmínit nedokonalost tehdejšího arabského písma, které ve své psané formě nezaznamenávalo krátké i některé dlouhé samohlásky. Existoval tak problém se záměnami gramaticky podobných slov. Proto měla písemně zachycená seslání nižší hodnotu, než recitace zpaměti.

V jisté době existovalo celkem 5 exemplářů koránu, které se drobně odlišovaly. Mělo jít o kodex Mohamedovy manželky Hafsy, Hafs Ubajje ibn Ka´ba, Abdalláha ibn Mas´úda, Abú Músy al-Aš´ařího a Miqdada ibn ´Amra. Toto schizma hrozilo způsobit rozkol v mladé islámské obci, a proto bylo nezbytné provést definitivní redakci textu. Za vlády třetího chalífy Uthmána tak došlo k vytvoření redakční komise, která především na základě Hafsiny verze koránu a sbírky předsedy komise Zajda ibn Thábita sestavila korán do dnešní podoby, tzv. Vulgáty mezi lety 651 - 656. Přestože se v historii objevily pochyby o pravosti této verze koránu, je muslimy používána dodnes, přes některé změny z důvodu vývoje jazyka. Moderní verzí je egyptské vydání z roku 1923. Hlavní námitku proti Vulgátě vznesli šíité, kteří Uthmána podezírají, že z koránu vyškrtal všechny zmínky o Alím. Jelikož se však různé šíitské sekty nikdy nedokázaly shodnout na společné verzi, spokojili se s Vulgátou. Tvrdí však, že skutečně správnou verzi zná jedině "skrytý imám", jehož příchod očekávají.Zajímavosti

Celá řada biblických motivů nachází své místo i v koránu. Vyskytují se zde ovšem mnohé odchylky. Tak kupříkladu v příhodě o Boží zkoušce Abraháma, jenž mu má obětovat svého syna Izáka, je Izák nahrazen údajným prapředkem Arabů Ismaelem (37:101). Oproti poměrně drsnému pojetí tohoto příběhu v bibli je v koránu Abrahám na pochybách a ptá se Ismaela, co má dělat. Ten mu pak potvrdí, aby se odevzdal do vůle Boží.

Objevuje se zde také zmínka o Svaté trojici, která je kritizována.

Velice zajímavý je původ veršů 18:59 a dále. Tato súra obecně patří k nejoblíbenějším a někde se recituje každý pátek v mešitách. Zmiňovaná pasáž súry je vlastně spojením příběhu Mojžíše, Alexandra Velikého a rabínské legendy o proroku Eliášovi. Poselstvím je ukázka lidské nevědomosti a nutnosti odevzdat se do vůle vševědoucího a všemocného Boha.

Části koránu mají také velký mystický vliv. "Verš světla" 24:35 je občas označován za nejpoetičtější vůbec a je vepsán do kopule istanbulské mešity Hagia Sofia. Za nejkrásnější súru vůbec je považována súra 12 - Josef. Cháridžovské sekty ji naopak považovaly za podvrženou pro svou údajnou přílišnou světskost.

Samostatný odstavec si zaslouží verše 17:1 a 95. Islámští teologové však jimi podložili rozsáhlý příběh o údajném Mohamedově setkání s Bohem. Mohamed se měl v noci zázračně přepravit do Jeruzaléma (Isrá) a vystoupat na Nebesa (Mi´rádž). Na tomto základě je Jeruzalém muslimy považován za třetí nejposvátnější město. To hraje svou roli v palestinsko-izraelském konfliktu.

Korán je využíván rozličnými skupinami jako základ často i protichůdných názorů. Charakteristickým je výběr pouze několika konkrétních veršů a konkrétního výkladu. Modernisté i fundamentalisté využívají koránu ve svém politickém slovníku podle toho, jak se jim to zrovna hodí.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Korán

Ďáblova Bible

14. listopadu 2011 v 20:27 | Wicky |  Tajemno
Codex gigas je největší rukopisná kniha (kodex) světa. Byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v podlažickém klášteře u Chrudimi. Bývá označována latinsko-řecky Codex gigas (v překladu "Obrovská kniha"), počeštěně Kodex gigas, nebo podle výjimečného vyobrazení ďábla také jako Ďáblova bible. Záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla, vytvořit jakousi "knihovnu v jediné knize".
Podle legendy v klášteře žil mnich, který zhřešil. Aby se vyhnul přísnému trestu zazdění za živa, slíbil, že napíše za jedinou noc největší knihu, obsahující všechny vědomosti světa. Dostal veškerý potřebný materiál a pustil se do díla. O půlnoci mu bylo jasné, že úkol nemůže zvládnout, a zaprodal svoji duši ďáblu. Ten za něj celé veledílo sepsal, biblické pasáže ovšem s velkým sebezapřením, odporem a nechutí. Mnich pouze z vděčnosti přidal jeho obrázek.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Codex_gigas

Také by jste si ji chtěli přečíst ? Tato bible se objevila ve 3 dílném filmu dáblova lest kterou právě dávají každou neděli ve 20:00.
Kopii Bible napsal Richard Důbell a cana se pohybuje od 100 do 400 Kč
kdyby jste chtěli tady je seznam obchodů kde by jste knížku koupili
http://www.zbozi.cz/vyrobek/dablova-bible-richard-dubell/?q=d%C3%A1blova+bible&kraj=CZ062

Telepatie

14. listopadu 2011 v 20:16 | Wicky
Telepatie je údajný přenos informací umožněný mimosmyslovými schopnostmi, tedy nevyužívající technické pomůcky ani známé smysly.Jako jev ji předpokládá parapsychologie či psychotronika, možnost přenosu myšlenek na dálku byla rovněž ověřována v rámci experimentální psychologie. Zkušenosti, které si lidé vykládají jako telepatii, interpretuje také psychiatrie, psychologie a hlubinná psychologie. Podle tvrzení některých nových náboženských hnutí jim bylo jejich učení předáno rovněž telepatickou cestou. Víra v telepatii je v západních společnostech poměrně běžná a telepatie je časté téma i v populární kultuře.
Existence telepatie není ani empiricky spolehlivě prokázána, ani neexistuje přijatelná vědecká teorie, která by vysvětlovala, jak telepatie funguje. Je také obtížné telepatii definičně odlišit od jiných parapsychologických jevů, například jasnozřivost.

www.wikipedia.cz telepatie


Telepatie je dar i prokletí někdo se s ní smíří a často ji používá ale někdo jiný ji odmítá .

Záhadná stvoření

12. listopadu 2011 v 18:47 | Vanda |  Tajemno
Lochnesská příšera:
Již plno lidí spatřilo u jezera Loch Ness (Skotsko) podivného tvora který údajně žije v jeho hlubinách.Dokonce tuto ''příšeru'' i natočili nebo vyfotografovali! Boužel ze záběrů není vždy zřetelně vydět!Proto je tato Lochnesská příšera zvanná Nessie neobjasněnou záhadou!!!

obrázky:


Yetti:
Je asi stejná záhada jao lochness(pořád neobjasněná). Yetti neboli Big foot žije v himalájích. Ti kteří Big foota viděli ho popisují asi takhle: Je větší než člověk,vypadá jako něco mezi člověkem a gorilou.
Proč si yetti vysloužil přezdívku Big foot(velká noha)?proto že se našli velé otisy bosích nohou.


Obrázky:

Ufo:
Ufo je asi nejznámější záhada. Opět o ufu nic nevím , lidé jen zaznamenali na obloze divné létající stroje ve tvarutalíře. Mnozí tvrdí žeje unesli mimozemš´tané n výzkum co je na tom pravdy ale nevíme! plno lidí říká že na ufo nevěří jen proto že si nedovedou připustit že je nějaký tvor chytřejší než člověk!Někteří vědci podle nálezů tvrdí že mimozemš´tané řiletěli na Zem a naučili lidi vyrábět různé věci , nebo že to jsou liděé kteří odletěli do vesmíru a tam žijí a te´t se vrací! A ukazují nám jak jsou chytří (kruhy v obilí).


Obrázky: